Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Laboratorium

Zakres prowadzonych prac naukowo-badawczych


 • badania w zakresie niezawodnościowego kształtowania konstrukcji budowlanych,
 • analiza optymalizacyjna konstrukcji budowlanych,
 • analiza statyczno-wytrzymałościowych (analityczna i numeryczna) prętowych i powierzchniowych konstrukcji budowlanych,
 • wykonywanie badań konstrukcji zespolonych w tym weryfikacje doświadczalne,
 • wykonywanie badań elementów polimerobetonowych (rury, studnie),
 • wykonywanie badań materiałowych (głównie metali) w procesach rozciągania, ściskania, zginania, udarności, twardości,
 • wykonywanie opinii naukowo-technicznych dotyczących konstrukcji budowlanych,
 • bezpieczeństwo i niezawodność konstrukcji wzmacnianych,
 • ocena właściwości mechanicznych konstrukcji i elementów cynkowanych ogniowo,
 • badania właściwości dynamicznych zespolonych konstrukcji stalowo-betonowych,
 • polioptymalizacja stalowych konstrukcji budowlanych.


Aparatura naukowo-badawcza


Maszyna wytrzymałościowa Zwick/Roell Z600obrazek
 • napęd elektromechaniczny,
 • zakres 600 kN, ekstensometr dotykowy,
 • uchwyty hydrauliczne obustronne,
 • funkcje rozciągania, ściskania, zginania, ścinania,
 • duża przestrzeń robocza (900 mm)
 • stół T-rowkowy w części dolnej maszyny,
 • czujnik pomiaru ugięć,
 • dokładność ruchu trawersy 0,001 mm
 • program sterujący testXpert II
Aparatura tensometryczna MGCplus firma HBMobrazek
 • 15 niezależnych kanałów pomiarowych,
 • układy pół i pełnomostkowe,
 • czujniki tensometryczne SG i indukcyjne,
 • pomiary przebiegów statycznych i dynamicznych,
 • program sterujący Catman Version 6.05,
 • zestawy przetworników sił i przemieszczeń,
 • klasa dokładności 0.02.
Aparatura (stanowisko) do badania rur/wycinka rur polimerobetonowychobrazek
 • średnica wewnętrzna od 600 mm do 2000 mm,
 • grubość ścianek od 30 mm do 120 mm,
 • grubość rury 500 mm,
 • napęd hydrauliczny,
 • przetwornik siły do 200 kN,
 • nacisk rozłożone równomiernie na długości 500 mm,
 • możliwość pomiaru odkształceń i przemieszczeń,
 • ciągły pomiar sił odkształceń i przemieszczeń za pomocą aparatury MGCplus sterowanej programem Catman
Badanie wycinka rur polimerobetonowychobrazek
 • badanie wycinka rury DN 2000/195,
 • nacisk realizowany hydraulicznie, rozłożony liniowo,
 • pomiar siły i ugięcia zapisywanego cyfrowo,
 • badanie w oparciu o normę PN-EN 14636-1.